Klatovští zvoníci - logo

Klatovští
zvoníci

Parta nadšenců, kteří dobrovolně zajišťují ruční zvonění na zvon Vondra

zvon VONDRA

Klatovský zvon Bartoloměj-Ondřej, lidově zvaný „Vondra“, je zavěšen na zdejší dominantě – Černé věži. Zvon Vondra patří mezi největší české zvony. To, v čem však mezi velkými zvony vyniká, je především velikost jeho výchylky při zvonění, která je u takto velkého zvonu opravdu neobvyklá.

Naprostým unikátem je však zvon Vondra díky svému otvoru, který je záměrně (avšak z neznámého důvodu) vytvořen v jeho plášti. Zvon ulil italský zvonař Peter Antonius Jacomini v roce 1759. Zvon váží 3 915 kg*), visí a zvoní na Černé věži od roku 1760.


*) údaj z roku 1940, kdy byl zvon při opravě sňat a zvážen

 dále TERMÍNY ZVONĚNÍ