Klatovští zvoníci - logo

Klatovští
ZVONÍCI

Parta nadšenců, kteří dobrovolně zajišťují ruční zvonění na zvon Vondra

zvon VONDRA

Klatovský zvon Bartoloměj-Ondřej, lidově zvaný „Vondra”, je zavěšen na zdejší dominantě – Černé věži. Zvon Vondra patří mezi největší české zvony. To, v čem však mezi velkými zvony vyniká, je především velikost jeho výchylky při zvonění, která je u takto velkého zvonu opravdu neobvyklá.

Naprostým unikátem je však zvon Vondra díky svému otvoru, který je záměrně (avšak z neznámého důvodu) vytvořen v jeho plášti. Zvon ulil italský zvonař Peter Antonius Jacomini v roce 1759. Zvon váží 3 915 kg*), visí a zvoní na Černé věži od roku 1760.


*) údaj z roku 1940, kdy byl zvon při opravě sňat a zvážen

Články

Zvon VONDRA

Rok po požáru v roce 1758, který ožehl plameny a kouřem celou věž tak, že jí lid začal říkat „Černá”, ulit pro věž v pořadí již čtvrtý zvon italský zvonař Peter Antonius Jacomini. Jméno dostal zvon po svém požárem zničeném předchůdci, z jehož zbytků byl nový zvon odlit, tedy „Vondra”. Zvon váží okolo 4 tun, dolejší průměr zvonu ve věnci je 195 cm a na výšku měří 180 cm.

Klatovští zvoníci

Po odchodu do důchodu posledního věžného Antonína Kubíka v roce 1962 se zvon Vondra již moc nepoužíval. Snad jen 22. října 1984 při pohřbu předsedy Městského národního výboru. Zásluhou skupiny lidí kolem pana Zdeňka Tichého po roce 1989 zvon Vondra opět ožil. V současné době se vytvořila parta zvoníků (vedená Jánem Hudačem), která v tradici zvonění pokračuje.

Černá věž

Podnětem ke stavbě Černé věže byly především důvody obranné, které přiměly Klatovy k budování této impozantní stavby. Nešlo však pouze o úzce účelový objekt, ze kterého by bylo možné v čase nebezpečí přehlédnout město a okolí a objevit nepřítele nebo zjistit požár, ale svou úlohu sehrály i motivy estetické a společenské. Prosperující královské město potřebovalo i reprezentovat.

Hodiny na Černé věži

Téměř 300 let byla Černá věž bez hodin. Teprve v roce 1853 byla práce na hodinovém stroji zadána klatovskému mechaniku Janu Boškovi (Johann Buschek). V roce 1855 práci dokončil a hodinový stroj pracuje dodnes. V době zhotovení hodinového stroje šlo o jednoduchou a velmi neobvykle řešenou konstrukci. Hodinový stroj je umístěn v polovině věže, kde je též k vidění.

Termíny zvonění

1. ledna – 12:00 hod.

  Novoroční zvonění

Jednou z novoročních tradic je i novoroční zvonění pro štěstí. Zatímco v Japonsku vítají nový rok 108 údery zvonů na budhistických chrámech, v Klatovech hluboký tón zvonu Vondra nesoucí se nad městem vyzývá všechny opilce k tomu, že je čas vystřízlivět po bujarých silvestrovských oslavách a s jasnou hlavou vyrazit vstříc všemu, co nám nový rok chystá.

Bílá sobota – cca 21:30 hod.
(velikonoční sobota)

Návrat zvonů  

Pověst o velikonočním odlétání zvonů do Říma je všeobecně známá. Vždy na Zelený čtvrtek po odeznění modlitby Gloria in excelsis Deo zvony umlkají a odlétají pro požehnání. Pokud by některý zvon neodlétl, přineslo by to obci neštěstí. Když zvony do Říma doletí, papež jim požehná za věrné služby a zvony letí zpět. Na Bílou sobotu po Gloria pak zvoní: „Byl jsem tam! Byl jsem tam!

5. května – 12:00 hod.

  Osvobození města

Zvonění v pravé poledne připomíná 5. květen 1945, kdy vypuklo v Klatovech protiněmecké povstání. Zatímco příslušníci wehrmachtu s povstalci nebojovali (nechali se odzbrojit a v kasárnách vyčkali příjezdu Američanů), dramatičtější situace nastala v centru města, kde němečtí fanatici stříleli z budovy NSDAP a zabili několik lidí.

Klatovská pouť – cca 16 hod.
(první neděle po 8. červenci)

průvod s obrazem Klatovské madony  

Asi nejdelší zvonění v celoročním „zvonickém seriálu” doprovází procesí s Klatovskou madonou (Panna Marie Klatovská). Obraz se nese v čele každoroční poutě z kostela Narození Panny Marie do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce. Den zázraku Klatovské Panny Marie se odvíjí od 8. července 1685, kdy začal obraz na čele krvácet.

28. září – 11:55 hod.

  Svatováclavská jízda

Pět minut před polednem oznamuje zvon Vondra příjezd družiny sv. Václava. Úderem dvanácté vjíždí na klatovské náměstí Svatováclavská jízda, již tradičně doplněná programem šermířů. Starosta města se posléze ujímá přivítání patrona naší země. Touto akcí každoročně město Klatovy vzdává hold patronovi české země sv. Václavovi. Celou akci doprovází bohatý kulturní program.

28. října – 12:00 hod.

Vznik republiky  

V tento státní svátek je pravé poledne ohlášeno zvoněním na zvon Vondra. Tento unikátní zvon, který se ozývá jen ve zcela výjimečné dny, tak podtrhuje důležitost tohoto dne a slávu výročí, které si tento den připomínáme v celé naší republice.

17. listopadu – 12:00 hod.

  Den boje za demokracii

17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje hned ke dvěma historickým milníkům: uzavření českých vysokých škol v roce 1939 a začátek sametové revoluce v roce 1989. Od roku 2000 se obě události v České republice uctívají státním svátkem nazvaným Den boje za demokracii. Zvon Vondra v tento den na počest tohoto státního svátku ohlašuje poledne.

24. prosince – 23:55 hod.

Půlnoční mše  

Asi nejzvláštnější atmosféru ze všech celoročních zvonění má zvonění při Půlnoční mši svaté.
Říká se: „Když zvoní zvony na půlnoční mši, dotýká se Bůh Země a dává jí do příštího roku novou sílu k oběhu kolem Slunce”.

V tak svatý okamžik přece nemůže zvon Vondra mlčet!

Mimořádná zvonění:

Kromě výše uvedených osmi stálých (pravidelných) zvonění, můžeme zaslechnout hlas zvonu Vondra při některých zvláštních příležitostech, jako je kupříkladu Noc kostelů, uctění památky padlých českých vojáků, na pamánku Jana Palacha a podobně.

Ale již jsme se dočkali i zvonění při startu cyklistického závodu!

Zvonění při těchto akcích je nepravidelné a o zvonění je zpravidla rozhodnuto vedením města po individuálním zvážení dané akce.

Je třeba též zmínit, že v některých těchto případech není na zvon Vondra zvoněno ručně, ale může být jen reprodukován jeho zvukový záznam z tlampačů umístěných na Černé věži.

Fotogalerie

Kontakt

Parta klatovských zvoníků organizačně spadá pod Městské kulturní středisko (MKS) v Klatovech. Máte-li dotaz k provozu Černé věže nebo organizaci zvonění, doporučujeme využít níže uvedená telefonická spojení. V případě dotazu či připomínky přímo na „Klatovské zvoníky” využijte uvedenou e-mailovou adresu nebo následující kontaktní formulář.


Napište nám

Odesílám zprávu…

zvonící zvon

  GPS (Černá věž)

N 49° 23' 40.937"
E 13° 17' 33.942"

  Telefon

věž: +420 728 052 188
MKS: +420 376 370 914

  E-mail

klatovsti-zvonici@email.cz

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich