Hodiny na Černé věži

Téměř 300 let byla věž bez hodin. Teprve v roce 1853 byla práce zadána klatovskému mechaniku Janu Boškovi (Johann Buschek). V roce 1855 práci dokončil a hodinový stroj pracuje dodnes. V době zhotovení hodinového stroje šlo o jednoduchou konstrukci řešenou velmi neobvykle. Hodinový stroj je široký 208 cm, vysoký 47–49 cm a hluboký 71 cm. Kyvadlo má délku přes 1,5 metru. Věžní hodiny odbíjejí čtvrtě na bronzový cimbál zavěšený vysoko ve věži a celé hodiny nejprve na zvon Vondra a poté na velký bronzový cimbál zavěšený ve špici věže vedle cimbálu čtvrťového.

Pod ochozem věže, se čtyřmi menšími věžičkami v rozích, jsou umístěny ze čtyř stran černé čtvercové ciferníky věžních hodin o rozměru 4,26 × 4,26 metru se zlatými číslicemi a ručkami, na rozdíl od dnešních hodin tak, že velká ručka ukazuje hodiny a malá minuty. Ručka hodinová, která je pro spolehlivé odečtení času důležitější, je zde větší, delší a viditelnější o délce 2 metry. Ciferníky s menší ručkou minutovou se na věžních hodinách zhotovovaly, i když výjimečně, ještě až do konce 19. století.

 

hodinový stroj - Černá věž

 

Hodinový stroj je umístěn v polovině věže. Pohon hodinových ruček je realizován soustavou převodů a táhel až do prostoru hodinových ciferníků. Generální oprava hodin byla provedena v dubnu 1992 hodinářem Jiřím Prokoppem z Nýrska za spolupráce Jana Tichoty z Nýrska, Václava Javorského z Depoltic, Václava Souška z Nýrska a Stanislava Štrobla z Klatov, který se také dlouhou dobu se staral o natahování hodinového stroje. Do roku 2004 hodiny bylo nutno ručně klikou natahovat jedenkrát denně.

Ve výši druhého patra vedlejší budovy radnice je umístěn čtyřiadvacetihodinový orloj, navržený prof. Ferdinandem Vaňkem (*19. 12. 1849 – †29. 3. 1939). Gymnaziální profesor Ferdinand Vaněk byl také malířem a známým klatovským historikem, spoluautorem klatovského dílu Soupisu památek. Spolupracoval na renovaci klatovského děkanského kostela, kde byl tajemníkem Spolku pro vnitřní výzdobu. Orloj byl řadu let nefunkční a opraven byl až v roce 2000 v souvislosti s opravou budovy radnice.

 

Černá věž - orloj - detail

 

Protože chod hodin začal být nespolehlivý, bylo přikročeno v roce 2004 k celkové opravě hodinového stroje, včetně opravy systému odbíjení. K původnímu stroji bylo nainstalováno automatické natahovací zařízení, které dovoluje zachovat celý původní systém pohonu stroje závažími zavěšenými na lanech. Stroj tak zůstal zachován nejen v původním stavu, ale zařízení je konstruováno tak, aby jej bylo možné kdykoli v budoucnu odstavit a historicky cenný věžní hodinový stroj opět natahovat ručně. Modernizaci realizoval restaurátor věžních hodin akademický sochař Petr Skála a spol.


text přejat z: http://www.mksklatovy.cz/page/9814/article/7830/hodiny-na-cerne-vezi

 dále FOTOGALERIE