Klatovští zvoníci

Zvoníci na Černé věži

Po dostavbě Černé věže v roce 1557 byl do věže zavěšen i nový zvon. Dá se tedy říci, že tímto rokem se začíná psát historie věžných na Černé věži a tedy i klatovských zvoníků. Většinu jejich jmen již zavál čas, ale možná by se alespoň některá dala dohledat v pečlivě vedených místních farních kronikách. Ale vyjmenovat všechny, to už nikdo nedokáže! Alespoň si zde v krátkosti můžeme připomenu poslední věžníky a zároveň i zvoníky. V 19. století se jednalo o členy rodiny Zacharů. Po nich, tj. od roku 1898, převzal roli Antonín Kubík starší. Po roce 1935 převzal zvonickou štafetu jeho syn Antonín Kubík mladší. Ten na věži sice vyrůstal, ale jako dospělý již na věži nebydlel.

U postavy Antonína Kubíka ml. se trochu zastavíme, neboť byl nejen definitivně posledním věžným, ale i na dlouhou dobu posledním zvoníkem. Někteří klatovští pamětníci jej ještě pamatují osobně. Pro nás mladší, kteří jsme jej již nezažili, nám jej připomínají alespoň filmové záběry z dokumentárního pořadu Československé televize: „Z vysokého rodu” (natočeno 1970). Po odchodu pana Kubíka do důchodu v roce 1962 se zvon Vondra již moc nepoužíval. Ruční zvonění na zvon Vondra nahradila magnetofonová nahrávka, stejně jako noční troubení. Obojí se však postupně přestávalo používat úplně. A tak zvon utichl na několik desetiletí…

Filmová vzpomínka na pana Antonína Kubíka:
zdroj: ČESKOSLOVENSKÁ TELEVIZE. Z vysokého rodu [online]. 1970 [cit. 2018-10-04].
Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/146352-z-vysokeho-rodu/

Z dlouhého spánku se zvon jen jednorázově probral v roce 1984 (přesně 22. října), při pohřbu tehdejšího předsedy Městského národního výboru Milana Mazucha. Pro tuto příležitost vznikla jednorázová „brigáda” a jak sami její členi později řekli: „No, nějak jsme to odtahali”, protože v té době již nikdo pořádně nevěděl, jak se na tak velký zvon s tak velkou výchylkou vlastně zvoní.

A zvon na další léta opět utichl…

Svobodu, nejen pro naši zem, ale i pro zvon Vondra znamenal listopad roku 1989, kdy již na přelomu roku 1989 a 1990 zvon svým hlubokým hlasem podporoval místní shromáždění Občanského fóra. Z jednoho ze členů jednorázové zvonické party z roku 1984 (Zdeňka Tichého) se pomalu stával hlavní zvoník nově vznikajících „Klatovských zvoníků”. Právě zásluhou lidí kolem pana Zdeňka Tichého zvon Vondra po roce 1989 opět ožil. Zvon a jeho příslušenství postupně prošly opravou provedenou mistrem zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem – vnuk Rudolfa Manouška (st.), který v roce 1940 ve své brněnské dílně zavařil prasklý zvon Vondra. Upraveny byly i okenice na zvonici, zvon postupně začal pravidelně zvonit při významných událostech (viz termíny zvonění).

Část reportáže z oslav 460 let Černé věže
zdroj: FILMPRO. Černá věž 460 let [online]. 29. 5. 2017 [cit. 2018-10-04].
Dostupné z: https://youtu.be/Qv4jzf4XfGc

V současné době převzal od pana Tichého vedení klatovských zvoníků jeho „zvonický žák” Ján Hudač, kolem kterého se vytvořila parta zvoníků. I když k drobné obměně zvonického ansámblu občas dojde, čítá skupina „Klatovských zvoníků” okolo deseti nadšenců, kteří se dle svých časových možností střídají při pravidelných zvonění na zvon Vondra. Jedním ze zvonicky významných dní, kdy se sejde celá skupina „Klatovských zvoníků”, je vánoční zvonění na Půlnoční mši. Je to okamžik, kdy si všichni po vykonání své zvonické povinnosti (poslední v daném roce), vzájemně přejí příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a zdraví do dalšího roku.


Další zvonické aktivity

Kromě zvonění na zvon Vondra se „Klatovští zvoníci” pravidelně účastní (30. dubna) celorepublikového srazu zvoníků v Praze, který je pod záštitou kardinála Dominika Duky. Díky této aktivitě se nejen setkáváme s ostatními zvoníky od mnoha zvonů z různých koutů republiky, ale i s pozvanými kolegy ze zahraničí. Během připravených přednášek předních kampanalogů se tak dovídáme kupříkladu o kinematice zvonů, technice výroby zvonů a podobně. Součástí tohoto dne je zpravidla i prohlídka zvonů na věži chrámu sv. Víta, včetně našeho největšího zvonu – zvonu Zikmund. Celé setkání je zakončeno slavnostní zvonickou mší.

Den zvoníků v Praze - Loreta

Den zvoníků - Katedrála sv. Víta

Kromě celorepublikového zvonického setkání se někteří z nás zúčastňují tematických zájezdů po evropských zvonech. Díky tomu již měli možnost poznat zvony kupříkladu v italském Miláně, polském Krakově, či na pařížském chrámu Notre Dame.

Klatovští zvoníci 2014

Zkrátka, býti „Klatovským zvoníkem” je čest, které se nám dostalo, a jsme na ni právem hrdí!


Zvonění na zvon Vondra

Výjimečností zvonu Vondra je velikost jeho výkyvu při zvonění (jedna z největších u našich tzv. „velkých zvonů”). Opravdu se jedná u takto velkého zvonu (cca 4 tuny) o skutečný unikát. To pochopitelně klade velké nároky na bezpečnost při zvonění. Díky tomu není možné pro běžného návštěvníka se na zvonění přijít podívat.

Prosíme, nesnažte se na zvonění jakkoliv dostatkdyž něco nejde, tak to prostě nejde!
Žádný ze zvoníků nehodlá riskovat ztrátu své funkce pro nějakého zvědavce!

Abychom Vám alespoň částečně zprostředkovali možnost vidět zvon Vondra při zvonění, natočili jsme pro Vás následující video.

© Tomáš Vachuda
zkráceno pro potřeby webových stránek

Pokud se Vám předešlé video zdá příliš „tak trochu promo“, můžete se podívat na autentické video natočené při velikonočním zvonění, coby nejkratším zvonění ve zvonickém celoročním seriálu. Video je natočeno z nadhledu zpod kledby zvonice, aby bylo možné celé zvonění vidět.

Ale občas si prostě natočíme i  jen nějakou tu „zvonickou kravinu“ – jen tak pro radost 😉


Klatovští zvoníci v médiích

Klatovští zvoníci na vlnách Českého rozhlasu Radiožurnál

V rámci předvánočního pásma Českého rozhlasu Radiožurnál navštívila začátkem prosince 2022 klatovské zvoníky a zvon Vondra moderátorka Lucie Výborná se svým pořadem „Host Lucie Výborné“. Předvánoční povídání s několika zvoníky a místostarostou Klatov Ing. Martinem Křížem si můžete poslechnout klikutím na značku ► pod následujícím obrázkem, nebo jako podcast na MujRozhlas, nebo pochopitelně v archivu pořadu „Host Lucie Výborné“.

Snad Vás toto pohodové povídání nejen o historii zvonu na Černé věži, ale třeba i o krásách a strastích zvonické „řehole“, pohladí po duši. A nemusí to být zrovna jen v čase vánočním!


Klatovští zvoníci v  pořadu České televize „Na cestě po Plzeňsku”

Cestopisný magazín České televize „Na cestě po Plzeňsku” s neodmyslitelným komentář Jiřího Bartošky a Miroslava Donutila zavítal v létě roku 2007 i na klatovskou Černou věž.

Ukázka z pořadu „Na cestě po Plzeňsku”
zdroj: ČESKÁ TELEVIZE. Na cestě po Plzeňsku [online]. 27. 8. 2007 [cit. 2022-04-17].
Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-ceste/207562260130008/

Článek v Klatovském zpravodaji

V srpnu roku 2021 jsme byli požádáni o rozhovor do právě připravovaného čísla Klatovského zpravodaje. Jak se nám tento vstup na lokální mediální scénu povel, můžete posoudit v následujícím článku.

článek v Klatovském zpravodaji

Zobrazení článku v samostatném okně

…a ještě jeden článek z Klatovského zpravodaje

V následujícím čísle Klatovského zpravodaje (i když v jiné souvislosti) se téma zvonů také zmínilo.

článek v Klatovském zpravodaji

Zobrazení článku v samostatném okně

 dále O ČERNÉ VĚŽI