Klatovští zvoníci

Po dostavbě Černé věže v roce 1557 byl do věže zavěšen i nový zvon. Dá se tedy říci, že tímto rokem se začíná psát historie věžných na Černé věži a tedy i klatovských zvoníků. Většinu jejich jmen již zavál čas, ale možná by se alespoň některá dala dohledat v pečlivě vedených místních farních kronikách.

Zvoníci na Černé věži

Významnou postavou a to nejen proto, že byl tím definitivně posledním věžným, ale i na dlouhou dobu vlastně posledním zvoníkem, byl pan Antonín Kubík. Někteří klatovští pamětníci jej ještě pamatují osobně. Pro nás mladší, kteří jsme jej již nezažili, nám jej připomínají alespoň filmové záběry z dokumentárního pořadu Československé televize: „Z vysokého rodu” (natočeno 1970). Po odchodu pana Kubíka do důchodu v roce 1962 se zvon Vondra již moc nepoužíval. Ruční zvonění na zvon Vondra nahradila magnetofonová nahrávka, stejně jako noční troubení. Obojí se však postupně přestávalo používat úplně. A tak zvon utichl na několik desetiletí…

 
Filmová vzpomínka na pana Antonína Kubíka: zdroj [1]
 

Z dlouhého spánku se zvon jen jednorázově probral v roce 1984 (přesně 22. října), při pohřbu tehdejšího předsedy Městského národního výboru Milana Mazucha. Pro tuto příležitost vznikla jednorázová „brigáda” a jak sami její členi později řekli: „No, nějak jsme to odtahali”, protože v té době již nikdo pořádně nevěděl, jak se na tak velký zvon s tak velkou výchylkou vlastně zvoní.

A zvon na další léta opět utichl…

Svobodu, nejen pro naši zem, ale i pro zvon Vondra znamenal listopad roku 1989, kdy již na přelomu roku 1989 a 1990 zvon svým hlubokým hlasem podporoval shromáždění Občanského fóra. Z jednoho ze členů jednorázové zvonické party z roku 1984 (Zdeňka Tichého) se pomalu stával hlavní zvoník nově vznikajících „Klatovských zvoníků”. Právě zásluhou lidí kolem pana Zdeňka Tichého po roce 1989 zvon Vondra opět ožil. Zvon a jeho příslušenství postupně prošly opravou provedenou mistrem zvonařem Rudolfem Manouškem (ml.) – vnuk Rudolfa Manouška (nejst.), který v roce 1940 ve své brněnské dílně zavařil prasklý zvon Vondra. Upraveny byly i okenice na zvonici, zvon postupně začal pravidelně zvonit při významných událostech (viz termíny zvonění).

 
Část reportáže z oslav 460 let Černé věže zdroj [2]
 

V současné době převzal od pana Tichého vedení klatovských zvoníků jeho „zvonický žák” Ján Hudač, kolem kterého se vytvořila parta zvoníků. I když k drobné obměně zvonického ansámblu občas dojde, čítá skupina „Klatovských zvoníků” okolo deseti nadšenců, kteří se dle svých časových možností střídají při pravidelných zvonění na zvon Vondra. Jedním ze zvonicky významných dní, kdy se sejde celá skupina „Klatovských zvoníků”, je vánoční zvonění na Půlnoční mši. Je to okamžik, kdy si všichni po vykonání své zvonické povinnosti (poslední v daném roce), vzájemně přejí příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a zdraví do dalšího roku.


Klatovští zvoníci v  pořadu České televize „Na cestě po Plzeňsku”

Cestopisný magazín České televize „Na cestě po Plzeňsku” s neodmyslitelným komentář Jiřího Bartošky a Miroslava Donutila zavítal v létě roku 2007 i na klatovskou Černou věž.

 
Ukázka z pořadu „Na cestě po Plzeňsku” zdroj [3]
 


zdroje:
  1. ČESKOSLOVENSKÁ TELEVIZE. Z vysokého rodu [online]. 1970 [cit. 2018-10-04].
    Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/146352-z-vysokeho-rodu/
  2. FILMPRO. Černá věž 460 let [online]. 29. 5. 2017 [cit. 2018-10-04].
    Dostupné z: https://youtu.be/Qv4jzf4XfGc
  3. ČESKÁ TELEVIZE. Na cestě po Plzeňsku [online]. 27. 8. 2007 [cit. 2022-04-17].
    Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-ceste/207562260130008/


Další zvonické aktivity

Kromě zvonění na zvon Vondra se „Klatovští zvoníci” pravidelně účastní (30. dubna) celorepublikového srazu zvoníků v Praze, který je pod záštitou kardinála Dominika Duky. Díky této aktivitě se nejen setkáváme s ostatními zvoníky od mnoha zvonů z různých koutů republiky, ale i s pozvanými kolegy ze zahraničí. Během připravených přednášek předních kampanalogů se tak dovídáme kupříkladu o kinematice zvonů, technice výroby zvonů a podobně. Součástí tohoto dne je zpravidla i prohlídka zvonů na věži chrámu sv. Víta, včetně našeho největšího zvonu – zvonu Zikmund. Celé setkání je zakončeno slavnostní zvonickou mší.

Den zvoníků v Praze - Loreta

Den zvoníků - Katedrála sv. Víta

Kromě celorepublikového zvonického setkání se někteří z nás zúčastňují tematických zájezdů po evropských zvonech. Díky tomu již měli možnost poznat zvony kupříkladu v italském Miláně, polském Krakově, či na pařížském chrámu Notre Dame.

 

Klatovští zvoníci 2014

 

Zkrátka, býti „Klatovským zvoníkem” je čest, které se nám dostalo, a jsme na ni právem hrdí!Zvonění na zvon Vondra

Výjimečností zvonu Vondra je velikost jeho výkyvu při zvonění (jedna z největších u našich tzv. „velkých zvonů”). Opravdu se jedná u takto velkého zvonu (cca 4 tuny) o skutečný unikát. To pochopitelně klade velké nároky na bezpečnost při zvonění. Díky tomu není možné pro běžného návštěvníka se na zvonění přijít podívat.


Prosíme, nesnažte se na zvonění jakkoliv dostatkdyž něco nejde, tak to prostě nejde!
Žádný ze zvoníků nehodlá riskovat ztrátu své funkce pro nějakého zvědavce!

Abychom Vám alespoň částečně zprostředkovali možnost vidět zvon Vondra při zvonění, natočili jsme pro Vás následující video.

 
© Tomáš Vachuda
zkráceno pro potřeby webových stránek
 


Článek v Klatovském zpravodaji

článek v Klatovském zpravodaji

Zobrazení článku v samostatném okně

 dále O ČERNÉ VĚŽI